Ondersteuning van de beroeps zorgverlener

Hebt u als beroeps-zorgverlener veel met ouderen of overbelaste mantelzorgers te maken, bijvoorbeeld als huisarts of geriater? Bent u werkzaam in- of voor een zorginstelling? Of kent u binnen uw parochie, pastoraat of buurtwerk veel ouderen? Dan kent u vast de cijfers van het CBS:

Het aantal 75-plussers zal van 1,5 miljoen in 2020 stijgen naar 2,6 miljoen in 2040.

Nu komt ouderdom echt niet alleen maar met gebreken, eenzaamheid en overbelaste mantelzorgers. Veel ouderen redden zich prima en genieten van hun gouden jaren.

Toch ervaart 1 op de 5 ouderen in Nederland extreme eenzaamheid.

Heppie Ouder ondersteunt de beroeps zorgverlener

Door een veranderende samenleving is inzet van familie of buren bij de zorg voor ouderen niet meer vanzelfsprekend. Een straatje om, een boodschap doen, even naar buiten voor een frisse neus: het worden niet te nemen hindernissen als je slechter ter been bent, bang om te vallen of als de wereld onbegrijpelijk wordt.

Eenzaamheid, gebrek aan levenslust en verveling nemen daardoor toe, zowel bij thuiswonende ouderen als zij die in een zorginstelling wonen.

Ondersteuning individueel, groepsgewijs of in de buurt

Door de inzet van Heppie Maatjes wil Heppie Ouder deze cirkel doorbreken. Wij werken niet alleen met individuele clïenten, maar ook graag samen met buurt-initiatieven en organisaties, zoals Heemz.org. Verbinding met de buurt vinden wij een belangrijk gegeven. Heppie Ouder stuurt aan op samenlevingsverbanden in de directe omgeving van de betrokkene. Met andere woorden: wij willen dat, ook als het maatje er niet is, de buurt zich bewust is van de clïent en dat de welzijnszorg zo goed mogelijk doorgaat.

Heppie Ouder ontzorgt de beroepskracht en de mantelzorger.

Hulp van een maatje

Samen met u als beroeps-zorgverlener maken wij een activiteitenplan, toegespitst op de fysieke, mentale en emotionele gesteldheid van de clïent. De uitvoering ervan wordt gewaarborgd door het Heppie Maatje. Zij zijn professioneel getraind.  Bovendien worden zij uitgezocht op gedeelde interesses en liefhebberijen met de clïent.  Omdat wij met name gericht zijn op dementerende ouderen, hebben onze maatjes niet alleen kennis van dementie, maar ook een grote affiniteit met deze specifieke doelgroep.

Maatjes kunnen zowel als vrijwilliger als bijvoorbeeld ZZP-er voor Heppie Ouder werken. Kijk hier voor de tarieven. De voorwaarde die wij aan ons werk stellen is dat beide partijen, maatje en clïent, een meerwaarde ervaren aan het contact.

Het terugkeren van de levensvreugde is onze beloning!

 Medische aandacht vermindert

Heppie Ouder doorbreekt het isolement van de oudere, de levenslust keert terug en zo dragen wij bij aan het verminderen van medische aandacht. Ook het welbevinden, en daarmee vaak de gezondheid, van de mantelzorger verbetert als zij ontlast worden. Iedereen happy met Heppie Ouder!

Uw rol als zorgverlener

Bent u als professionele zorgverlener  of zorginstelling geïnteresseerd in ons werk? Wij komen onze diensten graag persoonlijk toelichten. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op. Kent u iemand die van onze diensten gebruik zou kunnen maken?  Wijs hen de weg naar een blijer leven met Heppie Ouder; u kunt onze kleurrijke brochure gratis bestellen.

CONTACT

Heppie-ouder kleurt de dag!

Heppie Ouder kleurt de dag!