Hulp bij dementie

Hulp bij dementieDementie komt in vele vormen, Alzheimer is er daar één van. Eén ding is zeker: het is altijd een ingrijpend proces, voor zowel de dementerende als de omgeving. Hulp bij dementie is nodig. De zorg voor een dementerende oudere vraagt van de mantelzorger of de beroepskracht:

  • Geduld
  • Compassie
  • Humor
  • Inlevingsvermogen
  • Kennis over dementie
  • Belevingsgerichtheid

Daarnaast zijn structuur, duidelijkheid en afleiding nodig om de wondere wereld van een dementerende helderheid en kleur te geven. Onze Heppie Maatjes zijn hier niet alleen voor getraind maar hebben ook een bijzondere affiniteit met dementerenden.

Persoonlijke aandacht

Vanuit onze professie weten wij dat er behoefte is aan persoonlijke aandacht op maat, zeker bij mensen met dementie. Voor zowel hen die thuis- als in een zorginstelling wonen. Immers niet iedereen heeft familie en vrienden in de buurt die op elk moment beschikbaar zijn. De thuis- en instellingszorg kunnen niet meer dan de zorg die zij al bieden. Eenzaamheid en verveling slaan toe. De hulpvraag verschilt per cliënt of bewoner en zal blijken uit het te voeren intake gesprek en de informatie vanuit de zorg.

Heppie Ouder biedt persoonlijke aandacht op maat.

Er is veel behoefte aan activiteiten buitenshuis, waarbij begeleiding gewenst is vanaf de woning en visa versa. Ook zijn er bewoners die in een groep verstorend kunnen werken en leiden tot veel prikkels bij de andere bewoners:  één op één aandacht is dan beslist noodzakelijk. Gebleken is dat na een uitje de bewoner veel meer tot rust is gekomen en daardoor ook weer handelbaarder is in de eigen omgeving.

Maatwerk hulp bij dementie

alzheimerDe individuele vraag bij dementie kan heel divers zijn: van samen erop uit of een luisterend oor bieden tot een spelletje doen, gezellig een kopje koffie drinken, winkelen, een museum of bioscoop bezoeken. Dit alles afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt. Op onze pagina Ik Zoek Hulp kunt u lezen wat Heppie Ouder te bieden heeft.

Respijtzorg – een adempauze voor de mantelzorger

De zorg voor een dementerende naaste is intensief. Soms heeft u als mantelzorger even een pauze nodig. De zorg kan dan tijdelijk worden overgenomen door een ander, dat heet respijtzorg. Heppie Ouder biedt deze zorg. De zorg kan betaald worden uit bijvoorbeeld de WMO of een PGB. Kijk hier voor meer informatie over de kosten.

Heppie Ouder helpt ook in instellingen

Bij zorginstellingen zien we dat de bewoners op sommige momenten van de dag, met name aan het eind van de middag, onrustig worden. Dan is een groepsactiviteit zeer gewenst, zodat de zorg haar werk kan blijven doen. In de centrale ruimtes  kan Heppie Ouder aanvullende activiteiten verzorgen.

Dementie-koffertje en boek vol herinneringen

Heppie Koffer

Hiervoor hebben wij het Heppie-koffertje ontwikkeld: een koffer vol met leuke activiteiten die de aandacht van de clïent of bewoners zal trekken en hen zal vermaken.

Zo kunnen wij ook zorgen dat er een ‘levensboek’ wordt samengesteld. Je zou het een fotoalbum-plus kunnen noemen. Het album bevat een chronologische levensloop aan de hand van foto’s en/of documenten, maar is ook voorzien van alle relevante datums, namen of gebeurtenissen. Dit maakt het niet alleen tot een heerlijk kijk- en praatboek, maar ook tot een waardevol document.

Wilt u gebruik maken van onze diensten, of meer weten over de mogelijkheden die Heppie Ouder biedt, neem dan contact met ons op.

CONTACT

Heppie-ouder kleurt de dag!

Heppie Ouder kleurt de dag!